MailBooks

Инсталация

Изтеглете инсталатора на MailBooks от посоченият по-горе линк Изтегляне на MailBooks и го запишете на произволно място на твърдия си диск (може и на десктопа).

По-нататък инсталацията на програмата продължава в зависимост от това, дали правите напълно нова (чиста) инсталация или ще преинсталирате MailBooks.

Нова инсталация

Стартирайте инсталатора MailBooks_Setup.exe (по възможност – като Администратор). По подразбиране ще ви бъде предложено програмата да бъде инсталирана на диск D: в папка D:\MailBooks. Ако разполагате с диск D: е препоръчително да инсталирате програмата на него или на някой от следващите дискове – E:, F: и т.н. Инсталирайте програмата на системния диск С: само ако това е единственият ви диск.

Важно. MailBooks изисква да бъде инсталиран в папка, разположена в главната директория на някой от дисковете. Инсталационната папка трябва да се нарича MailBooks, например D:\MailBooks, E:\MailBooks и т.н. Програмата няма да се стартира, ако е разположена в подпапка, примерно D:\e-Books\MailBooks, или ако е разположена в папка с неправилно име, например D:\MB.

Изчакайте инсталационния процес да завърши.

Преинсталация

Преинсталирането на MailBooks всъщност е процес на нова инсталация, но с условието, че ако искате да запазите (наследите) всички важни неща от версията, с която работите в момента (т.е. ще са запазени произведенията в папка Books, журналите, локациите и съобщенията (системни и лични) от старата версия на програмата), трябва да посочите същото устройство (диск, път), на което е инсталирана и текущата ви версия на MailBooks (за целта можете да натиснете бутон [Промяна] и да изберете пътя). При необходимост да запазите копие на старата си версия на MailBooks ще получите системно съобщение с указания как точно да направите това.

Изчакайте инсталационния процес да завърши.

Проблеми при инсталацията

Трябва да притежавате права за пълен достъп до папката, в която сте инсталирали или ще инсталирате MailBooks.

Поради характера на своята функционалност MailBooks е криптирана и голяма част от антивирусните програми не намират на необходимите места в кода някои идентификационни сигнатури, след което издават съобщение, че програмата съдържа вирус. MailBooks не съдържа вируси! За да преодолеете проблема е необходимо временно да изключите антивирусната си програма, да изтеглите и инсталирате MailBooks, след което можете отново да включите антивирусната си програма.