MailBooks

Инсталация

Изтеглете инсталатора на MailBooks от посоченият по-горе линк Изтегляне на MailBooks и го запишете на произволно място на твърдия си диск (може и на десктопа).

По-нататък инсталацията на програмата продължава в зависимост от това, дали правите напълно нова (чиста) инсталация или ще преинсталирате MailBooks.

Нова инсталация

Стартирайте инсталатора MailBooks_Setup.exe (по възможност – като Администратор). По подразбиране ще ви бъде предложено програмата да бъде инсталирана на диск D: в папка D:\MailBooks. Ако разполагате с диск D: е препоръчително да инсталирате програмата на него или на някой от следващите дискове – E:, F: и т.н. Инсталирайте програмата на системния диск С: само ако това е единственият ви диск.

Важно. MailBooks изисква да бъде инсталиран в папка, разположена в главната директория на някой от дисковете. Инсталационната папка трябва да се нарича MailBooks, например D:\MailBooks, E:\MailBooks и т.н. Програмата няма да се стартира, ако е разположена в подпапка, примерно D:\e-Books\MailBooks, или ако е разположена в папка с неправилно име, например D:\MB.

Изчакайте инсталационния процес да завърши.

Преинсталация

По принцип MailBooks се обновява автоматично, когато бъде публикувана нова версия. Ако по някаква причина автоматичното обновяване не завърши нормално, е необходимо ръчно да се извърши преинсталация. За целта стартирайте инсталатора MailBooks_Setup.exe. По подразбиране ще ви бъде предложено програмата да бъде инсталирана (преинсталирана) на диск D: в папка D:\MailBooks. Ако MailBooks е инсталирана на друг диск, изберете инсталационната папка с бутончето вдясно от полето за въвеждане.

Изчакайте инсталационния процес да завърши.

Проблеми при инсталацията

Трябва да притежавате права за пълен достъп до папката, в която сте инсталирали или ще инсталирате MailBooks.

Поради характера на своята функционалност MailBooks е криптирана и голяма част от антивирусните програми не намират на необходимите места в кода някои идентификационни сигнатури, след което издават съобщение, че програмата съдържа вирус. MailBooks не съдържа вируси! За да преодолеете проблема е необходимо временно да изключите антивирусната си програма, да изтеглите и инсталирате MailBooks, след което можете отново да включите антивирусната си програма.